Projektteamet

Lær teamet fra DiASper-projektet at kende ved IPN Leibniz Institute, Kiel og Syddansk Universitet (SDU), Odense

Aiso Heinze

Prof. Dr. Aiso Heinze er professor i matematikdidaktik ved IPN Kiel. Hans forskning inkluderer læring af matematik fra børne-haven til universitetet. DiASper-projektet fokuserer på matema-tikundervisning på første og andet sekundærtrin og dens forbindelse til teknologier i det digitale arbejdsliv.

Jørgen Chr. Larsen

Jørgen Larsen er lektor ved Spiludvikling og Læringsteknologi på Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet ved Syddansk Universitet i Odense og har med en baggrund bla. indenfor indlejret elektro-nik, programmering og ingeniørskab en stærk baggrund i forhold til at udpege en retning for hvordan emner indenfor digitalisering og det "digitale arbejdsliv", kan kondenseres og bringes ned i børnehøjde. Jørgen Larsen er også medstifter af Teknologiskolen.

Jacob Nielsen

Jacob Nielsen er lektor ved Spiludvikling og Læringsteknologi på Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet ved Syddansk Universitet i Odense, hvor han forsker i Robotteknologi og samarbejdet mellem mennesker og teknologi samt Teknologiuddannelse for børn og unge. Han er også formand for Teknologiskolen, en frivillig forening, der underviser børn og unge i teknologi i deres fritid. I DiASper-projektet arbejder han på at lave undervisnings-forløb for lærere og elever i teknologi, hvor inspirationen til projekter og udfordringer hentes hos industrien.

Bente Weigelin

Bente Weigelin er ph.d.-studerende ved Mærsk McKinney Møller Instituttet ved Syddansk Universitetet i Odense. I DiASper-projek-tet arbejder hun med udviklingen af undervisningsmaterialer til teknologiundervisningen i folkeskoler.

Marc Wilken

Dr. Marc Wilken er videnskabelig assistent i Instituttet for Mate-matikdidaktik ved IPN Kiel. Som i det forrige PANaMa-projekt koordinerer han projektudviklingen, såvel som samspillet og kommunikationen mellem projekt- og netværkspartnere i DiASper-projektet og er ansvarlig for PR og samarbejde med Interreg-administrationen.

Mira Wulff

Mira Wulff er den tyske leadpartners ph.d.-studerende i DiASper-projektet. Hun kommer til at beskæftige sig med sammenknyt-ningen af det digitale arbejdsmarked og matematikunder-visningen, især på den tyske side. Hendes fokus ligger på at implementere 3D print på den måde i den matematiske undervisning, at det er konformt med læseplanerne.