Projektteamet

Lær teamet fra DiASper-projektet at kende ved IPN Leibniz Institute, Kiel og Syddansk Universitet (SDU), Odense

Aiso Heinze

Prof. Dr. Aiso Heinze er professor i matematikdidaktik ved IPN Kiel. Hans forskning inkluderer læring af matematik fra børne-haven til universitetet. DiASper-projektet fokuserer på matema-tikundervisning på første og andet sekundærtrin og dens forbindelse til teknologier i det digitale arbejdsliv.

Jørgen Chr. Larsen

Jørgen Larsen er lektor ved Spiludvikling og Læringsteknologi på Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet ved Syddansk Universitet i Odense og har med en baggrund bla. indenfor indlejret elektro-nik, programmering og ingeniørskab en stærk baggrund i forhold til at udpege en retning for hvordan emner indenfor digitalisering og det "digitale arbejdsliv", kan kondenseres og bringes ned i børnehøjde. Han er også medstifter af Teknologiskolen.
Jørgen Larsen forlod Maersk Mc-Kinney Møller Instituttet i begyndelsen af ​​2022, men arbejder fortsat som rådgiver i DiASper-projektet.

Jacob Nielsen

Jacob Nielsen er lektor ved Spiludvikling og Læringsteknologi på Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet ved Syddansk Universitet i Odense, hvor han forsker i Robotteknologi og samarbejdet mellem mennesker og teknologi samt Teknologiuddannelse for børn og unge. Han er også formand for Teknologiskolen, en frivillig forening, der underviser børn og unge i teknologi i deres fritid. I DiASper-projektet arbejder han på at lave undervisnings-forløb for lærere og elever i teknologi, hvor inspirationen til projekter og udfordringer hentes hos industrien.

Bjarke Pedersen

Bjarke Pedersen, som har arbejdet på projektet siden januar 2022, er forskningsassistent ved Spiludvikling og Lærings-teknologi på Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet ved Syddansk Universitet i Odense. Han har en baggrund som ingeniør i Lærings-teknologi, med speciale i tangibel-program-mering af robotter til lege- og læringsformål, samt en PhD indenfor Teknologiforståelse og udviklingen af Educational Robotics curricula til K-12 uddannelses institutioner, med fokus på at udjævne kønsskævvridningen indenfor de relaterede STEM områder. På Teknologiskolen er han ansvarlig for holdet Robot Pigerne (for piger i alderen 10-16år).

Bente Weigelin

Bente Weigelin er ph.d.-studerende ved Mærsk McKinney Møller Instituttet ved Syddansk Universitetet i Odense. I DiASper-projek-tet arbejder hun med udviklingen af undervisningsmaterialer til teknologiundervisningen i folkeskoler.

Marc Wilken

Dr. Marc Wilken er videnskabelig assistent i Instituttet for Mate-matikdidaktik ved IPN Kiel. Som i det forrige PANaMa-projekt koordinerer han projektudviklingen, såvel som samspillet og kommunikationen mellem projekt- og netværkspartnere i DiASper-projektet og er ansvarlig for PR og samarbejde med Interreg-administrationen.

Mira H. Wulff

Mira H. Wulff er den tyske leadpartners ph.d.-studerende i DiASper-projektet. Hun kommer til at beskæftige sig med sammenknyt-ningen af det digitale arbejdsmarked og matematikunder-visningen, især på den tyske side. Hendes fokus ligger på at implementere 3D print på den måde i den matematiske undervisning, at det er konformt med læseplanerne.

Studerende i projektet

v. > h.

Jamila Abdulkarim

Jamila er kandidat studerende på Spiludvikling og Lærings-teknologi ved Syddansk Universitet i Odense. Hun er studentermedarbejder på DiASper-projektet, hvor hun arbejder med udviklingen af undervisningsmaterialer til teknologi-skoleundervisning i folkeskoler.


Marie Lütjen

Marie læser matematik, geografi og dansk for at blive lærer på Christian-Albrechts-Universitetet i Kiel. I projektet arbejder hun som studentermedarbejder, hun støtter arbejdet med studerende og er med i udviklingen af koncepterne.


Melissa Skerhutt

Melissa har siden oktober 2018 studeret matematik og engelsk for at blive lærer på Christian-Albrechts-Universitetet i Kiel. Hun arbejder i øjeblikket på sin bacheloropgave i matematik. Melissa har været involveret i DiASper-projektet siden juli 2021 som studenter-medarbejder og er også involveret i konceptudvikling og arbejdet i skolerne.


Michelle Larsen

Michelle er kandidatstuderende på civilingeniøruddannelsen i Spiludvikling og Læringsteknologi ved Syddansk Universitet i Odense. Som studentermedhjælper på DiASper-projektet, arbejder hun med udvikling af undervisningsmaterialer til teknologiundervisning i folkeskoler, som blandt andet gøres tilgængelige på projektets hjemmeside og på teknologiundervisning.dk.