Logo DiASper

Velkommen til DiASper-projektets hjemmeside!

I de kommende uger oprettes her hjemmesiderne for det tysk-danske projekt DiASper (digital arbejdsliv fra skoleperspektivet), et samarbejdsprojekt mellem IPN Leibniz Institute for Science and Mathematics Education i Kiel, og Teknologiskolen ved Syddansk Universitet i Odense. Projektet er finansieret af Interreg-programmet Deutschland - Danmark.

Schülergruppe mit Tablets

MÅL & BAGGRUND

Formålet med projektet er at udvikle skolebørns viden og forståelse af professionelt relevante digitale teknologier ​​i programområdet Syddanmark og Slesvig-Holsten, for at forberede dem på de arbejdsvilkår, der i stigende grad formes af denne teknologi. Jobprofilerne og deres krav til de unge, der kommer ind i denne verden, ændrer sig hurtigere og kræver innovative uddannelsestilbud, der formidler passende idéer og de nødvendige færdigheder. Vi ønsker at udvikle koncepter og tiltag med DiASper-projektet, der supplerer de nuværende skoleuddannelser og muliggør en digital-teknologisk grunduddannelse i den professionelle verden.

3D Drucker

KONCEPTER & FORANSTALTNINGER

I DiASper-projektet skal læringsindhold identificeres sammen med lærere og repræsentanter for arbejdslivet, der på den ene side henviser til indholdet af MINT-fagenes læseplaner i skolerne og på den anden side afspejler behovene for digitale færdigheder i arbejdslivet. Dette vil resultere i lektionsforslag til skolebørn i den tysk-danske programregion, som testes og derefter gøres tilgængelige online for lærere.

Under udviklingen af ​​undervisningskoncepterne inkorporerer projektarbejdet både erfaringer med brugen af ​​IT i danske skoler og erfaring med brugen af ​​OER-platforme fra Slesvig-Holsten.

3D Drucker

FOKUSEMNE

DiASper-projektet vil fokusere på forskellige emner i det digitale arbejdsliv. Vi har valgt 3D-print som et eksemplarisk emne, da teknologien får betydning inden for industri og håndværk inden for e-produktion. Samtidig tilbyder emnet adskillige forbindelsespunkter til undervisningsindholdet af emnerne matematik, datalogi og teknologi. 3D-print-teknologien giver også eleverne mulighed for individuelt at forstå komplekse tredimensionelle objekter og for at anvende deres ​​matematiske viden. Samtidig kan emnet udvide deres viden om teknologien, de digitale processer og trin samt materialet, der bruges i 3D-print.

Hintergrund mit Würfeln