Undervisnings-koncepter

Alle koncepter inklusive yderligere information og vejledningsvideoer kan findes under MATERIALE på denne hjemmeside.

Matematik

På den tyske side blev der først fokusseret på spørgsmålet, hvordan 3D-print kan integreres i den tyske og danske matematik-undervisning. For at kunne svare på dette spørgsmål, blev det omfattende område, der samles under navnet 3D-print, delt op i fire teknologiske processer:

  • modelleringsfasen, hvor et model, der senere skal printes, bliver fremstillet virtuelt;

  • triangulationsfasen, hvor det modellerede objekt bliver beskrevet ved hjælp af et net af trekanter, for at 3D-printeren forstår den fremstillede models data;

  • slicingfasen, hvor informationer, der er nødvendige for printeren, bliver tilføjet dataene;

  • printfasen, hvor det fremstillede model bliver printet ved hjælp af en 3D-printer.

Efter en analyse af de danske og tyske læseplaner for faget matematik kan et første svar formuleres: Især de matematiske indhold, der kan samles under begrebet (analytisk) geometri, egner sig til at integrere 3D-print i matematikundervisningen. For eksempel kan sammensatte figurer, der ofte bliver tematiseret i 6. klasse, betragtes og analyseres ved hjælp af en CAD-software (fx TinkerCAD) i matematikundervisningen. Derudover muliggør CAD-software at eleverne selv kan fremstille deres egne modellerer af sammensatte figurer.

Et første undervisningskoncept til dette emne er blevet udviklet. Dette indeholder læremål, metodens fordele, forskellige opgaveblokke, mm. Lige for tiden ser lærere fra kooperende skoler på undervisningskonceptet, så at det kan blive optimeret i et næste arbejdsskridt. Et eksempel herpå bliver snart stillet til rådighed.

 

Teknologi

På den danske side bliver der først gennemført nogle teknologiopgaver og –forsøg på skoler, før de bliver brugt til at udvikle undervisningskoncepter. I den sidste måned blev der i begyndelsen arbejdet med 8. klasse-elever fra forskellige skoler i Odense, Danmark. Eleverne programmerede her en Micro:bit (Microcontroller) for at kunne teste deres reaktionstid og for at konkurrere mod hinanden om hvem der reagerede hurtigst. Med den feedback og de informationer, der blev opnået under disse test, skal opgaverne nu optimeres, for snart at afprøve dem igen. Den næste test skal dog vente lidt, da de danske sommerferier begynder inden længe. I mellemtiden skal de første video-vejledninger og andre projekter forberedes, der så kan afprøves, når skolen igen begynder i august. Desuden bliver der lige for tiden sat et konceptpapir op, der skal stilles til lærernes rådighed i den nærmere fremtid, for at lærerne kan implementere opgaverne i deres klasser.

 

Gå tilbage