Projektet

Mere om projektets baggrund, emner og koncepter såvel som mulighederne, DiASper-projektet byder på for unge, skoler og virksomheder.

Almen information

Som samarbejdsprojekt mellem IPN Leibniz-Institut, Kiel, og Teknologiskolen ved Syddansk Universitet, Odense, tilbyder DiASper alle skoler, virksomheder og interesserede i regionen Syddanmark og Slesvig-Holsten at deltage i projektet. Projektet er finansieret af den Europæiske Unions Interreg-program Deutschland – Danmark.
Projektet tilstræber en øgelse i de unges kompetencer på erhvervsrelevante digitale teknologier, for at forberede fremtidigt fagpersonale på den digitale arbejdsverden i regionen. For hurtigt at opnå en bred virkning vælges den innovative ansats at imple-mentere aspekter af arbejdsverdenens digitale teknologier i den regulære STEM-skoleundervisning.

DiASper-projektet i billede og lyd

Som introduktion til projektet blev der lavet en video med bidrag fra aktørerne i Kiel og Odense, hvor de vigtigste pointer blev opsummeret.

Vi introducerer DiAsper i filmen

Baggrund

Den grænseoverskridende anvendelse af vækstpotentialet er af afgørende betydning for den økonomiske udvikling i den tysk-danske programregion. En af de største udfordringer er den digitale transformation af arbejdslivet. Den hurtige udvikling af digitale teknologier fører til en stigende erstatning af mennesker med robotter, selvlæringssoftware eller e-produktion. Dette går hånd i hånd med erhvervsændringer, som innovative uddannel-sestilbud kræves for at optimere fremtidige specialister.
Ifølge internationale sammenlignende undersøgelser er uddan-nelsessystemerne i begge lande næppe forberedt på dette. Det er her DiASper-projektet kommer i spil, så unge mennesker hurtigt kan komme ind i arbejdslivet med en grundlæggende digital-teknologisk uddannelse.

Koncepter & foranstaltninger

I DiASper-projektet skal der sammen med lærere og repræsentan-ter for arbejdslivet identificeres læringsindhold, der på den ene side henviser til indholdet af MINT-fagenes læseplaner i skolerne og på den anden side afspejler behovene for digitale færdigheder i arbejdslivet. Dette vil resultere i lektionsforslag til skolebørn i den tysk-danske programregion, som testes og derefter gøres tilgængelige online for lærere.
Ved hjælp af projektet skal det lykkes, at modernisere STEM-undervisningen og at muliggør unge erhvervet af en grundlæg-gende uddannelse iht. digitale teknologier, der bruges i den digitale arbejdsverden. Dette vil bidrage til bæredygtigt at øge graden af integration i uddannelsessektoren.

Projektets arbejdsfaser

DiASper-projektet, der løber fra 2020 til 2023, er opdelt i fire på hinanden følgende faser, hvor undervisningskoncepterne udvikles, testes og derefter stilles til rådighed.

Oversigt over projektfaser

Fokusemner

DiASper-projektet vil fokusere på forskellige emner i det digitale arbejdsliv. Vi har valgt 3D-print som et eksemplarisk emne, da teknologien er ved at få en større betydning i industri og hånd-værk inden for e-produktion. Samtidig tilbyder emnet adskillige forbindelsespunkter til undervisningsindholdet af emnerne matematik, datalogi og teknologi.
3D-print-teknologien giver derudover eleverne mulighed for individuelt at forstå komplekse tredimensionelle objekter og for at anvende deres matematiske viden. Samtidig kan emnet udvide deres viden om teknologien, de digitale processer og trin samt materialet, der bruges i 3D-print.