International Symposium on 3D printing

DiASper-projektet ved International Symposium on 3D Printing in Mathematics Education

DiASper-projektet blev præsenteret på International Symposium on 3D Printing in Mathematics Education, som instituttet for matematikdidaktik ved University of Siegen var vært for 16. og 17. september. De mange oplæg på symposiet fremhævede de mange forskellige tilgange, som 3D-teknologi kan bruges til at understøtte matematikundervisning på skoler rundt om i verden.

Forskning og praksis skal arbejde tæt sammen her for optimalt at realisere idéer, muligheder og implementeringer og give den nødvendige viden til eleverne. På symposiet blev det klart, at vi forfølger en lignende vej med DiASper-projektet som mange andre internationale forskningsinstitutioner, men med individuelle og nye tilgange. Udvekslingen inden for rammerne af symposiet gav mange gode forslag til videre arbejde i projektet.

Program for symposiet

Gå tilbage