DiASper-projektet Afslutning

DiASper-projektet 2020 - 2023

Efter tre år sluttede DiASper-projektet i juni 2023. Som afslutning præsenterede projektet sig selv med et arrangement i Sønderborg den 19. juni 2023, hvor både eksperter og frem for alt skoleklasser og lærere fra Danmark og Tyskland var inviteret.

I workshops om teknologiforståelse, matematik og 3D-print fik de 125 elever fra Slesvig-Holsten og Danmark mulighed for at arbejde med opgaver, som er en del af de undervisningskoncepter, der er udviklet i projektet. Skoleklasser fra Hørup Centralskole, Kløver-Skolen i Sønderborg, Klaus-Groth-Schule Neumünster, Poul-Due-Jensen-Schule Wahlstedt og Schule am Meer fra Büsum deltog.

I et samtidigt diskussionsforum diskuterede lærere, eksperter fra uddannelse og industri samt projektteamet resultaterne af det treårige arbejde i DiASper-projektet, som blev positivt evalueret. Især ser lærerne undervisningsmaterialerne som et godt supplement til eksisterende fagindhold i de tilsvarende skolefag, så 3D-print kunne integreres godt i læseplanerne og havde en motiverende effekt på eleverne. Det er også vigtigt at fortsætte den uddannelse af lærere i Danmark og Slesvig-Holsten, som blev startet i projektet, hvilket også er i ånden af DiASper-projektets bæredygtighed. Med disse udsigter og indtrykkene fra 125 entusiastiske dansk-tyske elever slutter DiASper-projektet.

Projektgruppen vil gerne takke alle, der deltog i eller viste interesse for DiASper-projektet, især alle lærere, der hjalp med at udvikle koncepterne, samt alle deltagere i workshops og de andre projektevents. Og selvfølgelig takker vi alle eleverne, hvoraf nogle arbejdede med stor entusiasme på de nye ideer i DiASper-projektet.

Gå tilbage