Udvikling i projektet 2021

DiASper 2021

DiASper-projektet startede i august sidste år, og vi begyndte arbejdet med en lille forsinkelse på grund af koronapandemien. Efter intensiv forskning i læreplaner, eksisterende undervisningsindhold og tekniske muligheder, blev de første undervisningskoncepter oprindeligt udviklet til matematikområdet, og den danske projektpartner vil om kort tid følge disse for teknologi og forståelse af teknologi.

BEGIVENHEDER OG UDVIKLING

I august nåede vi kick-off for projektet, som vi ikke kunne gennemføre ved projektets start på grund af corona-pandemien. Med "Late-Kick-off - vejen fra matematik og teknologi til 3D-print i skoletimerne" den 27. august kunne vi informere alle partnere, der allerede er involveret i projektet og andre interesserede om de enkelte programtrin og tiltag. Her er nogle detaljer om begivenheden:

I september kunne vi gennemføre den første feedback om de eksisterende undervisningskoncepter for matematik med de involverede lærere. Efter feedbacken er koncepterne nu ved at blive revideret.

Skolerne i Slesvig-Holsten, der er involveret i denne fase af projektet, har modtaget 3D-printere fra DiASper-projektet til praktisk arbejde på stedet, så at koncepterne nu også kan implementeres med elever i 6. og 7. klasse. Oplevelsen vil også blive inddraget i den videregående revision.

Ved at deltage i KielRegions kampagne "Rent-a-Scientist" kunne vi arbejde med en 6. og en 7. klasse i projektet vedrørende forbin-delsen mellem matematik og 3D-print på Kronshagen gymnasium i Kiel d. 21. september. Responsen var meget positivt, og eleverne nød implementeringen ved hjælp af et CAD-program, tablets / notebooks og 3D-printere.

I oktober arbejdede vi videre blandt andet med udvikling af undervisningskoncepter i Kiel og Odense. For matematikundervisningen designer vi ifølge af materialerne til 6./7. klasse indledningsvis opgaver og koncepter for andet sekundærtrin.

På det teknologiske område testes forskellige materialesæt med elektroniske komponenter, der er nødvendige for undervisningskoncepterne, på danske skoler. Både eleverne og lærerne bliver interviewet til evalueringen.

Derudover udvider vi løbende vores netværk med skoler og lærere samt erhvervsgrene fra industri og håndværk. Udover skoler i Kiel og omegn arbejder vi sammen med blandt andet Auguste Viktoria Skolen (Flensborg) og Friedrich Paulsen Skolen (Nibøl). Med etableringen af ​​et MakerSpace har sidstnævnte skabt et rum for kreative og tekniske projekter, der forfølger mål svarende til DiASper-projektets.

November og december handlede om skabelse af yderligere undervisningskoncepter og produktion af supplerende læringsvideoer. De første eksempler kan findes blandt materialerne på denne hjemmeside. Koncepterne vil fortsat blive koordineret med de involverede lærere. De første afprøvelser fandt sted på RBZ Wirtschaft og grundskolen i Brook (begge i Kiel). Feedbacken strømmer fortsat ind i design af koncepterne.

Samtidig udarbejdes undersøgelser til erhvervsvirksomheder inden for industri og handel i regionen, som skal give indsigt i behov for digitale kompetencer i erhvervslivet.

Gå tilbage